Lietuva

Senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“ dalinsis paslaptimis

Šį ketvirtadienį, birželio 12 d. 19 val. Paparčių Šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje nuskambės XVII a. Vilniuje kūrusio kompozitoriaus Giovanni Battista Cocciola‘os muzika, kurią atliks Vilniuje įsikūręs tarptautinis senosios muzikos ansamblis – muzikantai iš Lietuvos, Prancūzijos, Šveicarijos, Norvegijos, Brazilijos ir Argentinos, kartu su vietos mėgėjų kolektyvais – Paparčių vokaliniu ansambliu ir Vievio choru „Con moto“, kurie, ruošdamiesi koncertui, pirmą kartą turės galimybę mokytis istoriškai informuoto atlikimo paslapčių iš Europos senosios muzikos žinovų. Šiuo projektu ansamblio „Canto Fiorito“ vadovai ir nariai ne tik supažindins regiono klausytojus su vertingu Lietuvos muzikiniu paveldu, bet ir aktyviai įtrauks vietos bendruomenes, pasidalindami patirtimi, kurią muzikos kolektyvai galės toliau taikyti savo veikloje. Tai pirmasis projektas iš trijų edukacinių projektų ciklo, kurį „Canto Fiorito“ šiemet įgyvendins Paparčiuose ir aplinkiniuose miesteliuose kartu su kaimų bendruomene „Viltija“, remiant Šveicarijos muzikos edukacijos fondui „Dulcimer“.

Šis edukacinis  ciklas sutampa su Paparčių Domininkonų vienuolyno jubiliejiniais metais, kuriais minima ir vienuolyno įsteigimo sutartis, ir carinės Rusijos valdžios įvykdytas uždarymas. Paparčių vienuolynas yra vietos bendruomenės įkvėpimo šaltinis –XVII-XIX a. tai buvo svarbus, Europoje žinomas dvasinis, kultūrinis, švietėjiškas centras, kurio istorija skatina Paparčių žmones tyrinėti, gaivinti ir aktualinti savo paveldą. Iš muzikinių bendruomenės iniciatyvų reikėtų minėti baroko muziką atliekančio moterų vokalinio ansamblio susikūrimą ir kasmetinį Paparčių baroko kultūros festivalį, kuris ir suvedė ansamblį „Canto Fiorito“ su vietos žmonėmis.

2012 metų pabaigoje Vilniuje susikūręs ansamblis „Canto Fiorito“ atlieka Europos viduramžių, renesanso ir baroko muziką vadovaujantis istoriškai informuoto atlikimo principais – t.y. remiantis tos epochos estetiniais kriterijais, retorikos priemonėmis, naudojant to laikotarpio instrumentus ir dermes, sekant istoriniais šaltiniais ir traktatais apie muzikos atlikimą. Jo vadovai ir Rodrigo Calveyra (Brazilija/Prancūzija) ir Gustavo Gargiulo (Argentina/Šveicarija) yra baigę prestižines Europos senosios muzikos studijas, groja su garsiais ansambliais visoje Europoje ir Lotynų Amerikoje. Ansamblis skiria ypatingą dėmesį muzikai, susijusiai su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste ir vykdo edukacinę veiklą – veda seminarus, meistriškumo kursus ir paskaitas, kuriomis siekia užpildyti senosios muzikos edukacijos spragas Lietuvoje.

Ketvirtadienio koncerte Paparčių bažnyčioje skambėsianti Giovanni Battista Cocciola‘os muzika yra džiugus Lietuvos istorinio paveldo atradimas – ilgus amžius po skirtingas Europos šalis išsklaidyti Cocciola‘os  rankraščiai neleido pažinti vertingos XVII a. Vilniuje gyvenusio italų kompozitoriaus kūrybos. Jo sakralinės daugiabalsės kompozicijos, atliekamos „Canto Fiorito“ dainininkų ir instrumentininkų, šių metų gegužę jau nuskambėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vykusios tarptautinės konferencijos „Lietuva-Italija: šimtmečių ryšiai“ koncerte, kur sulaukė puikaus tarptautinės publikos įvertinimo, o dabar, su valdovų rūmu parama, pasieks ir atokesnius Lietuvos kampelius.

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas