Lietuva

Vilniuje – senosios muzikos garsai iš Pietų ir Šiaurės

Rugsėjo mėnuo – šventė Lietuvos senosios muzikos mėgėjams! Kasmetinis senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“ vėl atsigręžia į praeitį, pateikdamas įdomiausių sąsąjų, naujų interpretacinių požiūrių ir… tiesiog nuostabiausios muzikos. Devyni koncertai Vilniaus bažnyčiose, Valdovų rūmuose ir Taikomosios dailės muziejuje pristatys žymiausius Europos senosios muzikos kolektyvus ir solistus.

Šiųmetinio festivalio (2013 m. rugsėjo 7–28 d.) tema – „Garsai iš Pietų ir Šiaurės“, kuri įvairiausiais aspektais sieks atskleisti šių priešingų geografinių polių muzikinius ypatumus. Tokių gretinimų festivalio programose – šiemet itin daug. Žymūs atlikėjai – arfininkė ir dainininkė Arianna Savall ir Petterio Udlando Johanseno ansamblis, atstovaujantys Katalonijai ir Norvegijai, muzikiniu žvilgsniu lydės kregždės klajūnės kelionę nuo Pietų jūros iki Šiaurės jūros. Danijos ir Norvegijos menininkai festivaliui parengė programą „Laude illustre“, kurioje tradicinė norvegų muzika skamba greta italų viduramžių giesmių – laudų. Savo programomis, kuriose dera Lotynų Amerikos baroko kompozicijos ir senoji Šiaurės kraštų muzika, garsėja švedų ansamblis „Villancico“, kuris kartu su choru ir konsortu „Brevis“ klausytojams pateiks spalvingą Lotynų Amerikos muzikos puotą.

Daug dėmesio festivalyje skiriama ir muzikinio teatro užuomazgoms. Festivalio atidarymo koncertu bus paminėta operos Lietuvoje gimimo diena. Jungtinis italų ir prancūzų ansamblis „Micrologus“ Valdovų rūmuose parodys spektaklį, laikomą operos ir operetės ištakomis – XIII a. prancūzų truvero Adomo Aliečio „Vaidinimą apie Robeną ir Marijoną“, XIII amžiaus gale parodytą Neapolyje. Vieną žymiausių viduramžių religinių dramų – Hildegardos Bingenietės „Ordo virtutum“ į Vilnių atveža ansamblis „Flores rosarum“ iš Lenkijos ir šveicarų „Peregrina“.

Specialus dėmesys šiemet festivalyje – Johanno Sebastiano Bacho muzikai. Suomių smuikininkė Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch demonstruos vokiečių ir austrų kompozitorių muziką smuikui solo, kuri įtakojo genialiojo Bacho kūrybą. Šią programą „Kelias į Bachą“ savotiškai papildys violončelininko Markku Luolajan-Mikkola rečitalis, kuriame skambės Bacho muzikos smuikui solo transkripcijos violončelei.

Nuolatinis festivalio dalyvis – choras ir konsortas „Brevis“ – pristatys net kelias programas. Koncerte „Giesmė vakarinė“ pateikiamos Žygimanto Augusto dvaro kompozitorių lenkų giesmės, dainos ir himnai, kuriems programos rengėjų sumanymu bus pritaikyti senosios lietuviškosios raštijos tekstų atitikmenys. Gražiausių XVI a. italų kompozitorių madrigalų puokštė suskambės koncerte „Il bianco e dolce cigno“, kuriame taip pat atsiskleidžia Renesanso didikų ryšiai su kitomis šalimis, mecenavimo tradicijos.

Taigi rugsėjį Vilniaus bažnyčias ir kitas erdves užlieja senosios muzikos garsai. Pasitikime rudenį muzikinės puotos apsuptyje!

www.bmfestival.lt

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas