Keliauk su knyga

Uptono Sinclairio (1878–1968) romanas „Džiunglės“

Autorius: Uptonas Sinclairis

Liedykla: Aukso žuvys

„Skaitydami šią knygą mes turime galimybę patirti, kokiose primityviose sąlygose gyveno ano meto lietuvių bendruomenė JAV. Vartodamas žodžių junginį „primityvios sąlygos“ visų pirma turiu omenyje bendrą kultūrinį-intelektualinį lygį.“

– Valdas Adamkus
Uptonas Sinclairis (1878–1968) romaną „Džiunglės“ parašė 1905 metais ir atskira knyga išleido 1906-aisiais. „Džiunglės“ Jungtinėse Valstijose buvo ir yra labai svarbus bei reikšmingas romanas, čia angliškas originalas tebeperleidžiamas kone kasmet. 1975-aisiais Sinclairio biografas Leon Harris Sinclairį pavadino reikšmingiausiu rašytoju Jungtinių Valstijų istorijoje – jo „Džiunglių“ paveiktas kongresas dar tais pačiais 1906 metais priėmė naują federalinį Švaraus maisto ir vaistų įstatymą – dėl šio romano amerikiečių stalus ėmė pasiekti higieniškesnė mėsa.

Švenčiant romano šimtmetį 2006-aisiais, literatūrologas Anthony Arthur pirmąjį „Džiunglių“ skyrių įvertino kaip vieną iš pačių geriausių amerikiečių literatūroje. „Džiungles“, kaip privalomą literatūrą, JAV ir šiandien skaito gimnazistai bei literatūros, istorijos, politologijos, verslo etikos studentai. Per ilgą gyvenimą Sinclairis parašė beveik 100 knygų, bet šiandien jis pirmiausia žinomas kaip jaunystės romano „Džiunglės“ autorius.
Uptono Sinclairio romane „Džiunglės“ aprašyta XX a. pradžios Čikaga ir jos priemiesčiuose esančios skerdyklos, kuriose dirbo emigrantai iš visos Europos. Pagrindiniai „Džiunglių“ personažai – Čikagos skerdyklų lietuviai, kurie didelėmis šeimomis negrįžtamai emigruodavo į Jungtines Amerikos Valstijas ir ten daugiausiai dirbdavo sunkų, alinantį darbą, o gyvendavo prasčiausiomis sąlygomis. Šis romanas, pagrįstas tikrais įvykiais – tarsi lietuvių emigracijos istorija, kuri atskleidžia ir šiandien atpažįstamus siekius – geresnio gyvenimo ir geriau apmokamo darbo svetur paieškas.
Iš įvairių išlikusių romano autoriaus pasisakymų atrodo, kad jį labiausiai paveikė netyčia sutikta linksma lietuvių vestuvių procesija Back of the Yards (‘už skerdyklų’) rajone. Lietuvių vestuvių puota tapo pirmuoju Džiunglių skyriumi. Vadinasi, viena lietuvaičių jaunavedžių pora taip įkvėpė Sinclairį, kad visiems laikams nulėmė jo kaip rašytojo karjerą, mat pirmasis Džiunglių skyrius yra vienas iš geriausių ne tik autoriaus kūryboje, bet ir visoje amerikiečių literatūroje.
 Iš kairės į dešinę: 1906 m. leidimas (Doubleday, Jabber & Company), 1948 m. lietuviškas vertimas (Valstybinė grožinės literatūros leidykla), 2012 m. (VŠĮ „Aukso žuvys“)
  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas