Keliauk su knyga

Rusijos istorija nuo Riuriko iki Putino

ruistMokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido ir Vilniaus knygų mugėje rengia Jevgenijaus Anisimovo knygos „Rusijos istorija nuo Riuriko iki Putino“ sutiktuves.

Šiuolaikinėje lietuvių istoriografijoje susidarė gana paradoksali padėtis – per pastaruosius du tris dešimtmečius parašyta nemažai Lietuvos praeičiai skirtų apibendrinamųjų darbų, tačiau lietuviai – visuotinės istorijos specialistai – neįstengė parengti kitų pasaulio valstybių, pirmiausia Lietuvos kaimyninių šalių istorijų.

Rusija – viena svarbiausių Lietuvos istorinių kaimynių, su kuria ją siejo ir tebesieja sudėtingi, tačiau visuomet istorijos įvykių turtingi santykiai. Šios šalies praeičiai skirtų lietuvių kalba publikuotų monografijų beveik nėra. Į lietuvių kalbą išverstas Jevgenijaus Anisimovo veikalas užpildo šią spragą. Monografija apima visą Rusijos istoriją – nuo seniausių laikų iki šių dienų. Autorius pasirinko gana originalų medžiagos pateikimo būdą: skyriais „datos“, „žmonės“, „įvykiai“. Skyriuje „datos“ pagrindinis dėmesys teikiamas įvykių chronologijai, skyriuje „žmonės“ vaizdžiai aprašomi istorinių asmenybių charakterio bruožai ir pristatomi jų nuopelnai, o skyriuje „įvykiai“ apmąstoma Rusijai ar net visam pasauliui svarbių istorijos lūžių reikšmė. Objektyviai nušviečiama naujoji Rusijos istorija, ypač sovietinis laikotarpis.

Savo istorijos pasakojimą autorius baigia tokiais žodžiais: „…nuo tada, kaip būdavo ir anksčiau, Rusijos ateitis tapo nenuspėjama. Pesimistai (2011 m. pradžioje jau 1,5 milijono jų buvo persikėlę į kitas šalis) mano, kad šį dešimtmetį tęsis didžios šalies byrėjimas ir nepraeis nė pusšimtis metų, kai jos teritorijoje (po konfliktų ir karų) iškils naujos valstybės. Tačiau optimistai (jiems save priskiria ir autorius) tikisi, kad viskas susitvarkys, ne veltui feldmaršalas Minichas dar XVIII amžiuje sakė: „Neabejoju, kad Rusiją globoja Dievas, kitaip nesuprantama, kaip ji iki šiol gyvuoja.“

Sovietinio laikotarpio Lietuvos žmonėms Rusijos istorija buvo žinoma pradedant Spalio revoliucija ir baigiant Antruoju pasauliniu karu. Mažai aiškinta, kur yra šios galingos Lietuvos kaimynės ištakos, o juk dažnais istorijos periodais Rusijos ir Lietuvos santykiai labai glaudžiai pynėsi. Jaunoji lietuvių karta dar mažiau įsivaizduoja, kas toji mūsų kaimynė Rusija. Jeigu ir turi kokį supratimą – tai tik politikų formuojamą, ir dažniausiai neigiamą. Lietuviškai išleista Rusijos istorija padės Lietuvos žmonėms geriau suprasti ir pačią Rusiją, ir sudėtingus abiejų šalių istorijos vingius.

Knygos sutiktuvės – Vilniaus knygų mugėje vasario 22 d., šeštadienį, 15 val. Konferencijų salėje 5.3. Dalyvauja autorius, vertėja Aldona Bendorienė, renginį veda dr. Povilas Lasinskas.

 

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas