Istorijos labirintai

Lentvario dvaras

lentvaris1

Lentvario dvaro rūmai XX amžiaus pradžioje (VAA. F.5,  b.6135, l.48.)

Lentvario dvaras yra Trakų rajone, Letvario seniūnijoje, prie to paties pavadinimo ežero šiauriniame jo krante, pusiasalyje.

Apie XVIII a., už 18 kilometrų nuo Vilniaus buvo įkurtas Lentvario dvaras. Tikslių duomenų apie pirmuosius dvaro savininkus bei patį dvaro ansamblį nėra išlikę. Vienintelės žinios yra Zofijos Tiškevičiūtės-Potockos prisiminimai. XVIII a. dvaro savininku buvo Tomašas Sapiega, XIX a. pr. – N.Dambrovskis. 1819 m. teismo sprendimu dvaras buvo padalintas A.Lappo, Šachnoms ir Hrinevičiūtėms. Teismo protokole nurodoma čia buvus malūną, dvi daržines, vartus, mūrinį namą ir kt. Dabartinis dvaro ansamblis stovi teritorijoje, atitekusioje Šachnoms. 1848 m. sudarytame dvaro inventoriuje rašoma, kad dvaras priklauso mažamečiams Bronislavui, Liudvikui ir Vladislovui Šachnoms ir yra patenkinamos būklės. Susideda dvaras iš palivarko, kaimo, šešių ežerų, apie 388 dešimtinių žemės. 1850 m. dvarą nusipirko grafas Juozas Tiškevičius.   Dvaro sodyba susiformavo XIX a.vid.-XX a.pr. ir ją sudaro rūmai (statyti 1855-1865 m., rekonstruoti 1899 m.), namas, kavinė “Rivjera”, vandens malūnas, daržinė, arklidė, namas, arklidė-namas, bokštas, namas. Parkas įkurtas XIX a.vid., rekonstruotas XIX a.pab. pagal prancūzų kraštovaizdžio architekto E.F.Andrė projektą. Parke yra trys tvenkiniai, teka upelis.

lentvaris2

Lentvario dvaro rūmai. Zamajevo medžio raižinys. 1887 m. (VAA. F.5,  b.6135, l.44.)

Sodybai būdingas vadinamasis “plytų stilius”. Jie netinkuoti, puošti raudonų plytų dekoru, neogotikiniais elementais. Seniausias statinys – bokštas, iškilęs dar XVII a. ant anksčiau stovėjusio pastato liekanų. Kavinės “Rivjera” frontoną puošia atlantų figūros. Tiškevičių valdymo laikais čia rodytas kinas, vykdavo koncertai, vaidinimai. Šalia kavinės buvo valčių prieplauka.

1855-1865 m. grafas Juozapas Tiškevičius pagal architekto G.Šachto projektą pasistatė neogotikinio stiliaus rūmus. Rūmai buvo dviejų ar trijų aukštų pastatas su plačiu privažiuojamuoju prieangiu fasade, aukštu bokštu su kreneliažu pietvakarių pusėje, o kitoje pusėje su žemesniu, dviejų aukštų sparnu. Fasadas ėjo į ežero pusę. Viskas skendėjo medžiuose. Tačiau 1875 m. savo rezidenciją perkėlė į Kretingą. Lentvario rūmai stovėjo tušti. 1891 m. dvarą paveldėjęs Juozapo sūnus Vladislovas Tiškevičius rekonstravo rūmus (projekto autorius – architektas de Waegh). Rūmai įgavo dabartinę -angliškos gotikos – išvaizdą. Tai sudėtingo plano pastatas su kraštiniais ir viduriniais trijų-keturių aukštų rizalitais, šešiaaukščiu bokštu, trisienėmis iškyšomis. Rūmų dominantė – asimetriškai suplanuotas bokštas su smailiu stogu ir 4 mažesniais bokšteliais. Ypač išraiškingas rūmų fasadas – netinkuotas raudonų plytų mūras su tinkuotomis ir baltintomis detalėmis. Šiaurės rytų pusės rizalitą puošia neobarokiniai reljefiniai kartušai su herbais.

1897 m. Vladislovas Tiškevičius, pasikvietęs garsųjį prancūzų kraštovaizdžio architektą E.F.Andrė su sūnumi Renė, pertvarkė dvaro parką. Priešais rūmus atsirado parteris su dviem takais, kurių pakraščius puošė marmuro skulptūros. Parke įrengtos vandens kaskados, dirbtinės uolos, akmeniniai tilteliai. Takų sistema pritaikyta prie vietos reljefo. Parke yra tiltas-viadukas per kaskadinį upelį. Jo skliautai atrodo tarsi iškalti natūralioje uoloje. Ant kalvelių buvo skulptūra. Dabar išlikusi tik viena kolona, ant kurios stovėjo Tado Kosciuškos biustas.

viadukas

Pietinėje pusėje parką supa Lentvario ežeras, iš rytų – trys grandine išdėstyti tvenkiniai. Lentvario ežeras laikomas dirbtiniu (iki tol jis buvo žymiai mažesnis), Grafo Juozapo Tiškevičiaus  valdymo laikais specialiu kanalu atvestas iš Trakų ežerų. Dvaro klestėjimo laikais ežero plaukiojo mažytis garlaiviukas, skirtas pramogautojams. 1850-1873 m. ežere supiltas pylimas, vedęs į dvaro sodybą. Smėlį pylimui kasė iš kalvos Lentvaryje, kuri iki šiol vadinama „Roskopana Gora“. XX a. pr. pylimo gale, ten kur susikerta trys keliai, stovėjo aukštas ketaus stulpas su pakabintu žibintu.

Lentvaris

Letvaris XIX a.

Per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį karus rūmai stipriai nukentėjo (Tiškevičiams dvaras priklausė iki Antrojo pasaulinio karo). Dvaras nusiaubė. Visus vertingus daiktus Vladislovas Tiškevičius išsivežė į Rusiją, kur jie pradingo. Išliko tik Vilniuje, Tiškevičių rūmuose, paslėpti daiktai, bet ir jie, išgabenti į Varšuvą. 

lentvaris3

Lentvario dvaro rūmų pagrindinis fasadas. 1939 m. (VAA. F.5,  b.6135, l.53.)

Pokaryje (nuo 1957 m.) rūmuose veikė kilimų audimo fabrikas, po remonto čia įsikėlė fabriko administracija. Dabar netvarkomi rūmai – privati nuosavybė.

Lentvario-dvaro-rumai

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas