Etno virtuvė

Klasikinis angliškas sumuštinis su agurkais

agurku sumustinis

Nors sumuštinius (duonos ir mėsos) žmonės valgė nuo neatmenamų laikų, anglai savąjį (sandwich) pavadino XVIII a. gyvenusio grafo Sandwich vardu. Jis nebuvo nei sumuštinio išradėjas, nei didis maisto gamintojas, jis buvo tiesiog aistringas kortuotojas. Kartą, kad dėl užkandžio netektų nutraukti žaidimo, o riebaluoti pirštai nesuteptų kortų, jis užsakė atnešti mėsos tarp dviejų duonos riekių. Kiti kartu žaidę aistruoliai vienas per kitą ėmė prašyti: “Man po paties, kaip ir Sandwichui!” Taip pavadinimas ir prigijo.

Su­muš­ti­niai su agur­kais Ang­li­jo­je iš­po­pu­lia­rė­jo  ka­ra­liaus Ed­var­do lai­kais, tai yra pa­čio­je dvi­de­šim­to­jo am­žiaus pra­džio­je, kai agur­kai bu­vo pra­dė­ti au­gin­ti šilt­na­miuo­se. Plo­ny­tis agur­ko grie­ži­nė­lis tarp dvie­jų bal­tos duo­nos rie­ke­lių tiek­tas prie po­pie­čio ar­ba­tė­lės. Ne­bal­ty­min­gas mais­tas, tu­rin­tis la­bai ma­žą ener­ge­ti­nę ver­tę bu­vo po­pu­lia­rus tarp aukš­tes­nio­sios kla­sės at­sto­vų, ku­riems ne­rei­kė­jo sun­kiai ir įtemp­tai dirb­ti.

Kla­si­ki­nis ang­liš­kas su­muš­ti­nis su agur­kais yra la­bai pa­pras­tas: nu­pjau­na­mos bal­tos duo­nos plu­te­lės, plo­nai už­te­pa­ma svies­to, už­de­da­mas grie­ži­nė­lis agur­ko, pa­bars­to­ma drus­ka, pi­pi­rais ir už­den­gia­ma ki­tu duo­nos ga­ba­lė­liu. Su­muš­ti­niai su­pjaus­to­mi ne­di­de­liais kvad­ra­tė­liais ir tri­kam­pė­liais.

Klasikinis sumuštinis su agurkais

baltojo vyno acto

Sudedamosios dalys:

•  agurkas

• balta duona

• minkštas sviestas, paruoštas su žolelėmis (mėtomis, laiškiniais česnakais, kalendra, petražolėmis, krapais, rozmarinais)

• druska ir malti pipirai

• citrinos sultys

Paruošimas:

Agurkus sup­jaus­tyti gre­ži­nė­liais ir pa­mer­kti į tir­pa­lą: dvi da­lys van­dens, vie­na da­lis vy­no ac­to ir drus­ka. Pa­li­kti pus­va­lan­džiui. Išėmus agurkus nusausinti popierine servetėle. Ant abiejų duonos riekelių plonai užtepti sviestą su žolelėmis.  Vieną duonos riekelę padengti 1-2 agurkų grežinėlių sluoksniais.  Apšlakstyti citrinos sultimis, pabarstyti druska ir pipirais. Uždengti antrąja duonos riekele.

zoleles

 

 

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas