Ekskursijos

Energetikos ir technikos muziejus

800px-Technikosmuziejus1

Foto: Rimantas Lazdynas

Muziejus įsikūręs netoli Karaliaus Mindaugo tilto, istorinėse patalpose – senoje, pirmojoje Vilniaus miesto elektrinėje, kuri veikė nuo 1903 m. iki 1998 m. Pastatą puošia skulptūra „Elektra“, kurią elektrinės atidarymui sukūrė skulptorius B. Balzukevičius (originalas nugriautas 1957 m.), o 1994 m. atstatė skulptorius P. Mazūras. Pirmuosius lankytojus muziejus pakvietė 2003 m. vasario 15 d., iškilmingai pažymint Vilniaus miesto centrinės elektrinės 100-metį.
2006 m. Energetikos ir technikos muziejus įsitraukė į tarptautinį projektą – „Svajonių fabrikai? Paroda apie pramonę ir modernizmą Baltijos jūros regione 1945–1990 m.“.
2008 m. rudenį muziejus baigė įgyvendinti ES struktūrinių fondų remtą projektą „Lietuvos energetikos muziejaus pertvarkymas į Lietuvos technikos muziejų, pritaikant kultūros ir istorijos paveldo objektą – pirmosios Vilniaus centrinės elektrinės patalpas viešiesiems turizmo poreikiams“. Pasiektas pagrindinis projekto tikslas – rekonstruotas industrinis objektas, išsaugant autentišką elektrinės įrangą, ir pritaikytas kultūros bei turizmo reikmėms. Nedidelis mažai žinomas Energetikos ir technikos muziejus išaugo nuo 800 iki 5230 m2 ir tapo didžiausiu įvairias techninio paveldo sritis pristatančiu muziejumi Lietuvoje. Muziejaus pasididžiavimas, žinoma, yra ir bus pats elektrinės pastatas ir autentiška dar neseniai veikusios elektrinės įranga. Be atnaujintos ir gerokai išplėstos Energetikos ekspozicijos, muziejuje atsirado Transporto, Vilniaus miesto technikos istorijos bei dvi interaktyvios ekspozicijos – Technikos mokslas ir Technika vaikams.

Elektrinės rūsys

Čia galite pasivaikščioti paslaptingais elektrinės požemių labirintais.

0102

Energetika

Energetikos ekspozicija apima kelias dideles autentiškas industrines erdves. Tai buvusios elektrinės Turbinų salė, Katilų salė, cokolinis aukštas, Dujų reguliavimo punktas. Šioje ekspozicijoje lankytojų laukia pažintis su 20 a. pirmosios pusės elektrinės įrengimais – garo turbinomis, garo katilais, generatoriais, įvairiais elektros perdavimo, matavimo ir valdymo prietaisais. Veikiantis Ignalinos atominės elektrinės maketas (2-o bloko modelis buvo pagamintas ir eksponuotas LITEXPO parodoje 1980 m., dar nepradėjus veikti elektrinei), Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės maketas, vėjo ir saulės jėgainė bei kiti eksponatai suteikia bazinių žinių apie energiją ir elektrą. Ekspoziciją paįvairina ir praturtina informaciniuose portaluose pateikiama dokumentinė medžiaga.

12

Pirmoji Vilniaus elektrinė

Šios ekspozicijos pasididžiavimas yra autentiška vos prieš keletą metų nustojusios veikti elektrinės įranga, kuri laikoma muziejaus kolekcijos dalimi. Ankstyvieji, pirmieji, elektrinės įrengimai neišliko, jie buvo pakeisti lenkų valdymo metais modernizuojant elektrinę (1925–1938).

Atnaujinta ir išplėsta Energetikos ekspozicija apima kelias dideles autentiškas industrines erdves. Tai buvusios elektrinės Turbinų salė, Katilų salė, cokolinis aukštas, Dujų reguliavimo punktas.

Šioje ekspozicijoje lankytojų laukia pažintis su 20 a. pirmosios pusės elektrinės įrengimais – garo turbinomis, garo katilais, generatoriais, įvairiais elektros perdavimo, matavimo ir valdymo prietaisais.

Turbinų salė – kiekvienos elektrinės širdis, kur generuojama elektros energija. Garo turbinos ir generatoriai tebėra savo buvusiose vietose, ateityje, tikimės, jie vėl atgis ir bus demonstruojami veikiantys. Tai AEG, M’AN (1911, 1913 m., Vokietija), „Brown Boveri & Co” (1925 m., Šveicarija) firmų garo turbinos ir „Elektrosila” generatoriai.

0304

Transportas

Milijonas automobilių, važinėjančių nedidelėje savo plotu Lietuvoje… Lietuvos automobilizacijos šaknys yra giliau nei dažnai manoma – jos siekia XIX a. pabaigą, kai pasaulyje pasirodė nauja transporto priemonė – vidaus degimo variklio varomas „bearklis ekipažas“. Transporto ekspozicija supažindina su automobilio ir motociklo raida daugiau nei per šimtą metų, Vilniaus viešojo transporto istorija. Ekspoziciją sudaro privatiems kolekcininkams priklausantys automobiliai, motociklai, dviračiai bei transporto priemonių aksesuarai. Seniausias eksponatas – 1904 m. ranka užvedamas kadilakas. Geriau transporto istoriją pažinti padeda informaciniame terminale patalpinta ir visiems lankytojams prieinama dokumentinė informacija. Ši ekspozicija daugeliui lankytojų sukelia nuoširdų susižavėjimą ir yra viena iš populiariausių muziejuje. Kartu ji ir labiausiai kintanti – vieni automobiliai ar motociklai atvyksta, kiti išvyksta.

34

Vilniaus miesto technikos istorija
Siekiant suvokti ir puoselėti industrinį paveldą bei suprasti jo svarbą ir poveikį šiuolaikinei visuomenei muziejuje parengta ekspozicija „Pagaminta Vilniuje: Vilniaus miesto pramonės ir technikos istorija“ (kuratorė Marija Drėmaitė, grafinio sprendimo autorė – Aušra Lisauskienė).

Industrinės epochos laikotarpiu Vilnius priklausė ir carinės Rusijos imperijai, ir Lenkijos valstybei, ir Sovietų Sąjungai; patyrė du pasaulinius karus. Ekspozicija kviečia pažvelgti, kaip industrializacija pakeitė miesto veidą bei kasdienį gyvenimą. Sukamasi laiko ratu: amatai (Vilniuje amatininkų cechai gyvavo net 400 metų, t. y. bene ilgiausiai Europoje), Vilnios upės industrinė zona (seniausias Lietuvos pramonės lopšys, kur susiformavo ir išsivystė svarbiausios Vilniaus pramonės įmonės: malūnai, odų apdirbimo fabrikai, alaus daryklos, spirito varyklos, patrankų, stiklo ir popieriaus dirbtuvės, spaustuvės, plytinės, kalkinės ir lentpjūvės), pirmojo lietuvių pramonininko Petro Vileišio metalo dirbtuvės instaliacija,  „šlovingi“ sovietmečio fabrikai ir jų produkcija… Istorinių fotografijų, graviūrų, sertifikatų, kitos dokumentinės medžiagos, edukacinių filmų fone dviejose salėse pristatoma technika, prietaisai, pramonės gaminiai bei juos pagaminę žmonės. Pristatomos svarbios miesto pramonės šakos – tekstilės, stiklo, popieriaus, skaičiavimo mašinų pramonė, lazerinės technologijos. Nemažai vizualinės medžiagos pateikiama informaciniuose terminaluose (keturių edukacinių filmų parengimą parėmė Kultūros rėmimo fondas, atskiras informacinis terminalas parengtas bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentu ir yra skirtas Vilniaus miesto plėtros istorijai bei dabarties aktualijoms). Ekspozicija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fotodokumentų skyriumi, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto biblioteka, privačiais kolekcininkais. Džiugu, kad pavyko užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su Vilniaus kolekcininkais Vyteniu Urba, Saulium Pilinkum, Sigitu Žilioniu, ir kitais vilniečiais, kurie maloniai sutiko eksponuoti daiktus iš savo kolekcijų. UAB „Sintagma“ muziejui perdavė pirmuosius Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje pagamintus kompiuterius. Tad ši ekspozicija – tai muziejaus paraiška pradėti kryptingai rinkti Vilniaus miesto technikos paveldą ir formuoti kolekciją, įtraukiant į šį procesą vilniečius – miesto gyventojus ir kūrėjus. Ekspozicijos pažinimą pagilina specialiai sukurta edukacinė programa „Pagaminta Vilniuje“.

5

6Interaktyvios ekspozicijos

Interaktyvių ekspozicijų „Technika vaikams“ ir „Technikos mokslas“ tikslas – stimuliuoti susidomėjimą mokslu ir technika, populiarinti mokslą visuomenėje. Edukacinė, mokomoji funkcija buvo lemiama formuojant šias ekspozicijas. Spalvingi eksponatai linksmai iliustruoja įvairius technikos išradimus bei reiškinius, demonstruoja mokslinius metodus, padeda atskleisti fizikinius reiškinius ir procesus, o taip pat ugdo lankytojų kūrybiškumą, norą eksperimentuoti ir tyrinėti juos supančią aplinką. Fizikos pamokose aiškinami judėjimo ir jėgos, energijos, svyravimų ir bangų, elektros, magnetizmo procesai čia iliustruojami gyvai, todėl siūlome kartais fizikos pamokas mokykloje iškeisti į užsiėmimus muziejuje. Pastebėjome, kad smagu ir įdomu šias ekspozicijas apžiūrėti ir kitų amžiaus grupių lankytojams, pirmiausia tiems, kurie išsaugoję tyrėjo ir atradėjo „geną“.

7

8Dujos Lietuvoje

Informacija apie dujų panaudojimą pirmojoje Vilniaus centrinėje elektrinėje ir plačiau, Lietuvoje, sukoncentruota buvusiame elektrinės dujų reguliavimo punkte (DRP), kuris veikė nuo 1962 m., kai buvo pereita prie dujinio kuro, iki pat elektrinės uždarymo. Čia buvo reguliuojamas paskirstomaisiais dujotiekiais ateinančių dujų slėgis iki slėgio, tinkamo vartotojams bei jų prietaisams. Į DRP dujos ateidavo 2,4 atm. slėgio, o iš čia iškeliaudavo į elektrinės garo katilus 1,4 atm. slėgio. Visą slėgio reguliavimo procesą prižiūrėdavo katilų „mašinistas“.

Be autentiškos stacionarios dujų reguliavimo punkto įrangos, šioje ekspozicijoje galima sužinoti apie gamtinių dujų pasirodymą mūsų šalyje, jų panaudojimo galimybes, dujų vaidmenį kasdieniame žmonių gyvenime…

910

Vėjo ir saulės energetika

Muziejuje veikia saulės ir vėjo jėgainė, bei saulės šilumos kolektorius.
Ekskursijos po šią ekspoziciją vedamos trečiadieniais 14 val.

Bendri jėgainės parametrai:

Prognozuojamas vidutinis generuojamos

energijos kiekis (šioje vietovėje) – 6000 kWh

Jėgainės energijos atsargos, kai akumuliatoriai įkrauti – 36 kWh

Nominali galia – 12 kW

Pikinė galia – 24 kW

Ilgalaikė galia (20C) – 10 kW

Ilgalaikė galia (40C) – 8 kW

Saulės šilumos kolektorius

Vasarą vanduo kolektoriaus pagalba įkaitinamas iki +80C ir daugiau.

Šaltuoju periodu saulėtą dieną vanduo sušyla iki +30–50C.

1112

Energetikos ir technikos muziejus

 

 

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas