Ekskursijos

Kelių muziejus

vievio05

Muziejuje kaupiami eksponatai, atspindintys Lietuvos kelių istoriją nuo XIX a. iki mūsų dienų: kelių tiesimo ir tvarkymo įrankiai, kelio dangos pavyzdžiai, kelio ženklai, kelių žemėlapiai, sankryžų maketai, mašinos, vežimai, naudoti kelių tiesimui ir priežiūrai , nuotraukos, knygos, žurnalai bei kiti leidiniai lietuvių ir užsienio kalba.

Ekspozicija
Muziejaus  lankytojas pirmiausia kviečiamas susipažinti su kelių tiesimo istorija: senaisiais įrankiais  – kapliais, kirstukais, trombuotėmis, pleištais, vežimu „kalamaška“, naudotu pirmojo Žemaičių plento tiesime, kelininkų apavu, tarp kurių daugiausiai dėmesio sulaukia „čempės“ – senasis akmenskaldžio apavas, skirtas apsaugoti kojoms nuo smūgio skaldant akmenis, taip pat fotografijomis, menančiomis tarpukario, sovietmečio ir mūsų dienų istoriją.
Originalios formos metalinių konstrukcijų paviljone eksponuojama prieškarinė ir pokarinė kelių tiesimo ir priežiūros technika, pradedant arkliniu skreperiu ir dvivagiu plūgu, baigiant milžinišku rotoriumi sniego valytuvu. Vieni unikaliausių eksponatų – autentiškas kelių arklių traukiamas Genšelio firmos apie 1854 m. Vokietijoje pagamintas bitumo šildymo katilas, kūrenamas kelmais ir malkomis, 1926 m. JAV pagamintas traktorius „Deering“, 1942 m. karinis automobilis GAS MM,  po karo šio modelio mašinos dirbo kelių sistemoje, atstatant sugriautus tiltus ir kelius.
Eksponuojami tiltų, viadukų, sankryžų, autobusų stočių, gamybinių bazių ir kt. statinių maketai, kelio ženklai. Lankytojai supažindinami su žymiausiais praeities ir dabarties kelių inžinieriais ir jų darbais. Stenduose pateikta informacija apie kelių vystymosi raidą nuo Gintaro kelio iki  Žemaičių plento ir šių dienų magistralių Vilnius-Kaunas-Klaipėda, Vilnius-Panevėžys, VIA BALTICA.
Eksponuojama unikali prieš 100 metų Tilžėje išleista knygelė „Įrankis pagerinimui ir sutaisymui šosejų ir paprastų kelių“, žalvarinė lenta, nulieta tilto per Nemuną 1930 m. pastatymo proga.
Muziejuje daug statybos medžiagų, uolienų, mineralų, kristalų pavyzdžių, atvežtų iš įvairių pasaulio kraštų. Veikia nedidelis, bet lankytojų labai mėgiamas medžioklės ir ekologijos skyrius.

Istorijos fragmentai
Mintis apie Kelių muziejų kelininkų galvose brendo jau seniai. 1972 m. pradėti rinkti su kelių istorija susiję eksponatai – fotonuotraukos, darbo įrankiai, kelio ženklai. 1976 m. sukaupta minimali ekspozicija, kuri buvo demonstruojama Cenrinėse autokelių ir tiltų laboratorijos patalpose Vilniuje, vėliau eksponatai perkelti į Kauną, „Orkeltiesimo“ sandėlius. Būta minčių muziejų statyti Jonavos rajone, Turžėnų gyvenvietėje, kur buvusi senojo pašto trakto (kelio)  Peterburgas–Varšuva arklių keitimo stotis, bet Jonavos rajono Vykdomajam komitetui neskubant pritarti, šios minties atsisakyta. Nedidelę ekspoziciją pradėta rengti Vievyje, kelių statybos valdybos Nr. 6 patalpose. Galiausiai 1995 m. spalio 19 d., minint automagistralės Vilnius–Kaunas 25 metų sukaktį, atidarytas Kelių muziejus. Įsikūręs Vievio centre, valstybės įmonės „Automagistralė“ patalpose. Tuometiniu muziejaus vadovu buvo paskirtas Juozas Stepankevičius, anksčiau dirbęs KN-G, AB „Kelda“ direktoriumi, kuris apvažiavęs kone visą Lietuvą ieškodamas  istorinę vertę turinčių mechanizmų, transporto priemonių, įrengimų, įrankių, statybinių medžiagų, naudojamų kelių ir tiltų statybose.
Šiuo metu muziejuje yra sukaupta daugiau nei 6000 eksponatų.

vievio02

Bitumo šildymo katilas

vievio04

Kelio ženklinimo mašina

vievio06

Vežimai, naudoti keliams tiesti

vievio03

Karinis automobilis GAS MM

vievio01

Akmenskaldžio apavas “čempės”

Kelių muziejus

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas