Archeologo užrasai

Valiulio akmens ženklai

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų. Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu. The stone of Valiulis is in the forest, which is called a Sacred Wood. The stone is very large with the graven signs. On the western side of the stone, an arc and a boom are graven, and on the eastern - the sun, the moon, and a cross. All these signs are ringed with graven ovals. These are symbols. The stone of Valiulis is pale granite wreathed with stories and fables. Svobiškėlis, Alanta eldership, Molėtai district

Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje,  6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų.

Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu.

Apie 0,6 km į pietryčius nuo akmens yra Karališkių piliakalnis, apie 0,6 km į vakarus – Svobiškėlio piliakalnis, todėl esama hipotezių, kad Alkos giraitė, kurioje yra Valiulio akmuo galėjo būti žynių ir vaidilų gyvenama vieta.

Istorikų spėjimu akmuo, kaip ir daugelis kitų Lietuvos teritorijoje aptiktų akmenų su ženklais – kadaise buvęs riboženklis, o žmogus pavarde Valiulis – šios žemės savininkas.

Mitologinės akmens kilmės šalininkai remiasi Valiulio vardo kilme. Jų teigimu Valiulio vardas susijęs su senuoju lietuvių dievu Velniu, Velenu. Iš jam giminingų ir artimų mūsų Valiuliui galima paminėti indų Vala, slavų Volos ar keltų Vellaunu. Manoma, kad Valiulis ar Valys buvo siejamas su mirusiaisiais. Be to, jis kaip ir senovės indų demonas Vala (vardžodis giminingas mūsų žodžiui uola), galėjo būti amžinojo Perkūno priešininko Veleno (senovės indų Vritros) pagalbininkas. Religijotyrininkas G.Beresnevičius spėja, kad lietuviai Valiulio vardu galėjo vadinti dievybę artimą senovės lietuvių dievui Velniui ir atsakingą už mirusiojo vėlės nugabenimą į pomirtinį pasaulį.

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų. Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu. The stone of Valiulis is in the forest, which is called a Sacred Wood. The stone is very large with the graven signs. On the western side of the stone, an arc and a boom are graven, and on the eastern - the sun, the moon, and a cross. All these signs are ringed with graven ovals. These are symbols. The stone of Valiulis is pale granite wreathed with stories and fables. Svobiškėlis, Alanta eldership, Molėtai district

P. Tarasenka knygoje „Užburti lobiai” atpasakota liaudišką sakmę, pasak kurios po Valiulio akmeniu buvusi skylė iš kurios išlysdavo kipšiukas ir pasivertęs kupriuku sėdėdamas ant akmens ir siūdavo batukus. Perkūnas nemėgo kipšiuko ir tvatindavo į jį žaibais, tačiau tas spėdavo pasislėpti po akmeniu ir Perkūnas tik akmenį kliudydavo. Pasak P. Tarasenkos, vietiniai žmonės dar pasakodavę, jog po Valiulio akmeniu paslėpti dideli pinigai. Panašu, kad ir šiandien ši legenda gyvuoja, nes aplinkui matyti ne vieno bandymo ieškoti užkastų lobių pėdsakai.

Valiulio akmuo yra rusvo granito, 3, 6 m ilgio, 3, 0 m pločio ir 1, 4 m aukščio. Akmens pietinėje plokštumoje iškaltas 43 x 35 cm dydžio ovalas ir 10 cm aukščio ir 10 cm pločio kryžius-žvaigždė, 20 cm aukščio ir 16 cm pločio saulė ir mėnulis (arba „pasagos pavidalo arka“), jo viduryje, pietvakarinėje plokštumoje – 51 x 26 cm dydžio ovalas ir 13, 5 cm aukščio ir 12 cm pločio kryžius su 28 cm aukščio ir 0,8–24 cm pločio strėle (arba „dvišake rodykle“). Spėjama, kad menamų dangaus šviesulių išdėstymo tvarka čia ne atsitiktinė. Lietuvių ir kitų tautų senosios kosmologijos tyrinėjimai rodo, kad ikikrikščioniškame pasaulėvaizdyje skirtingiems dangaus šviesuliams buvo priskiriamos skirtingos dangaus skliauto sritys, ir skirtingas poveikis-žemėje vykstantiems reiškiniams. Senojoje pasaulėžiūroje žvaigždės simbolizavo aukščiausią žmogaus dvasinę būtį ir buvo siejamos su aukščiausia dangaus sfera.

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų. Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu. The stone of Valiulis is in the forest, which is called a Sacred Wood. The stone is very large with the graven signs. On the western side of the stone, an arc and a boom are graven, and on the eastern - the sun, the moon, and a cross. All these signs are ringed with graven ovals. These are symbols. The stone of Valiulis is pale granite wreathed with stories and fables. Svobiškėlis, Alanta eldership, Molėtai district

„Pasagos” ir kryžiuko atvaizdai vakarinėje akmens pusėje siejami su dangaus šviesulio, vaizduojamo kryželiu, stebėjimo kryptimis. Pasak šio teorijos šalininkų žvalgomieji archeoastronominiai akmens ir jo aplinkos tyrimai leidžia spėti, kad Valiulio akmuo galėjęs būti dangaus šviesulių stebėjimo ir kalendorinių apeigų atlikimo vieta.

Mėnulio, Saulė ir žvaigždės apvestų ovalu atvaizdai yra išdėstyti linijoje kuri pratęsta link horizonto galėtų nurodyti Saulės laidos vietą vasaros saulėgrįžos dieną. O kitame ženkle iškalta rodyklė yra nukreipta apytikriai į tą vietą, kur iš už kalno teka labiausiai į šiaurę nutolęs Mėnulis. Nurodytoje pusėj aptiktos kelios šiaurės-pietų kryptimi išdėstytų akmenų eilės. Apklausus vietinius gyventojus paaiškėjo, kad vienas iš nemažų akmenų esančių už keliasdešimt metrų į šiaurės rytus nuo Valiulio buvo vadinamas „Valiulio tėvu“. Apie tai, kad Valiulio akmens aplinkoj buvę daug kitų akmenų užsimena ir P.Tarasenka. Pasak jo, jeigu pabandytumėm nubrėžti tų akmenų schemą pravesdami vidurines linijas tomis vietomis, kur daugiau akmenų, gautume keturkampį su apskritimu šiaurėje, Valiuliu viduryje ir atvirumu į pietų pusę Glasmyno ežero link. Tai jog čia galėjus būti senovės lietuvių šventovė liudija ir šiaurės rytų pusėje esančio kalno šlaitais besidriekiančio miško pavadinimas – Alko gojaus. Alkais lietuviai vadindavo savo religinių apeigų atlikimo vietas, o gojais – šventas neliečiamas girias.

Ne veltui 1995 m. Valiulio akmens ženklas buvo pasirinktas Molėtų observatorijos emblemai.

Norint nuvažiuoti prie Valiulio akmens pravažiavus Alantos ženklą reikia sukti į dešinę link Naujasodžio kaimo. Toliau važiuoti teisiai pagrindiniu keliu, pravažiuoti Naujasodį, Alantos dvarą (kairėje) ir toliau – tiesiai žvyrkeliu. Už keleto kilometrų, lauke (dešinėje kelio pusėje) pamatysite medinę nuorodą „Valiulio akmuo“.

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas

Pasukus į dešinę keliukas vingiuoja pro Svobiškėlio piliakalnį (dešinėje) ir kelias sodybas.

Pravažiavus sodybas kairėje pusėje pamatysite medinę nuorodą „Valiulio akmuo“. Šalia nuorodos išlikęs senas riboženklis „Lietuvos žemėvaldos riba“ su Gediminaičių stulpais.

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų. Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu. The stone of Valiulis is in the forest, which is called a Sacred Wood. The stone is very large with the graven signs. On the western side of the stone, an arc and a boom are graven, and on the eastern - the sun, the moon, and a cross. All these signs are ringed with graven ovals. These are symbols. The stone of Valiulis is pale granite wreathed with stories and fables. Svobiškėlis, Alanta eldership, Molėtai district

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų. Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu. The stone of Valiulis is in the forest, which is called a Sacred Wood. The stone is very large with the graven signs. On the western side of the stone, an arc and a boom are graven, and on the eastern - the sun, the moon, and a cross. All these signs are ringed with graven ovals. These are symbols. The stone of Valiulis is pale granite wreathed with stories and fables. Svobiškėlis, Alanta eldership, Molėtai district

Siauras miško augmenija apaugęs takelis veda į Alkos giraitę. Nuo nuorodos iki Valiulio akmens – keli šimtai metrų.

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų. Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu. The stone of Valiulis is in the forest, which is called a Sacred Wood. The stone is very large with the graven signs. On the western side of the stone, an arc and a boom are graven, and on the eastern - the sun, the moon, and a cross. All these signs are ringed with graven ovals. These are symbols. The stone of Valiulis is pale granite wreathed with stories and fables. Svobiškėlis, Alanta eldership, Molėtai district quest.lt

Prieš pat akmenį stovi Tarybinių laikų „Valstybės saugomo archeologinio paminklo“ ženklas su nutrintomis „LTS“ raidėmis.

Valiulio akmuo, Stone of Valiulis quest.lt, kelionės keliautojai, keliautojų, laisvalaikis, turizmas, kaimo turizmas, archeologija, archeology, Tourism, Lithuania, Baltic, alkos giraitė, pagon, pagoniškas Valiulio akmuo, Karališkių Valiulio akmuo arba Svobiškėlio akmuo – archeologijos paminklas, spėjamas mitologinis akmuo su ženklais Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, 6.5 km į rytus nuo Alantos, tarp Karališkių ir Svobiškėlio kaimų, Alantos seniūnija į šiaurės rytus nuo Glasmyno ežero, Alkos giraitėje, kurios daug ąžuolų ir uosių iškirsta 1988 m. Kolūkio valdžia leido žmonėms iškirsti Alko gojaus juodalksnių, beržų, ąžuolų sengirę, dabar čia keroja tankus neįžengiamas alksnių atvašynas, tačiau likę ir keletas kelių šimtų metų senumo ąžuolų. Spėjamas ženklų atsiradimo laikas – prieš 1100 ar 700 metų. Pasakojama, kad po Valiulio akmeniu palaidoti Napoleono kariai arba kad jį saugojo velnias Valiulis. Tyrinėtojas, archeologas ir muziejininkas Petras Tarasenka (1892 – 1962) iškėlė hipotezę, kad tai „Saulės akmuo“ ir siejo jį su pagoniškuoju Saulės kultu. The stone of Valiulis is in the forest, which is called a Sacred Wood. The stone is very large with the graven signs. On the western side of the stone, an arc and a boom are graven, and on the eastern - the sun, the moon, and a cross. All these signs are ringed with graven ovals. These are symbols. The stone of Valiulis is pale granite wreathed with stories and fables. Svobiškėlis, Alanta eldership, Molėtai district

 • Prenumeruokite naujienas

  * rodo reikiamą
  Pageidaujamas formatas