Automobiliais

”Pietrytinis Asvejos žiedas“ (34 km)

Copy-of-marsrutas21-1024x724

MARŠRUTO OBJEKTAI:

1.       Asvejos regioninio parko lankytojų centras 

Lankytojų centras ir direkcija įsikūrė buvusioje Dubingių smuklėje, statytoje 1842 metais grafo Boleslovo Tiškevičiaus iš aptašytų eglinių rąstų, ant akmeninio mūro pamatų ir dengtoje šiaudais. Pastatas – stačiakampio plano, padalintas į dvi dalis: gyvenamąją ir ūkinę. Kaip dauguma tokio tipo pastatų, stovintis prie centrinės miestelio aikštės ir atsuktas į ją ilguoju fasadu.

koordinatės: 592839,6103442 (lks)

2.       Žvernos upelis

Upelis 0.8 km teka Žvernos hidrografiniu draustiniu, kuris apima upelio atkarpą ir jo paslėnio teritorijas: pušynus, pereinančius į mišrų mišką, keletą gyvenviečių, užpelkėjusių vietovių, atviresnių pievų, ganyklų. Ši teritorija skirta išsaugoti Žvernos upelio hidrografinę struktūrą bei slėnį kaip išlikusio natūralaus šio regiono miško upelio etaloną, su brandžių ąžuolų medynais paslėnio zonoje

koordinatės: 599544,6103678 (lks); nuo 1 objekto – 6,8  km

3.       Jutonių pilkapynas

Jutonių (Dubingių) pilkapynas – stambiausias ir įspūdingiausias Asvejos regioninio parko teritorijoje. Jame yra 122 pilkapių. Daugelio pilkapių sampilus juosia pailgos duobės ir grioviai. Pilkapynas datuojamas I tūks. II puse – II tūkst.. pr. Dalis pilkapių iškasinėta XIX a. lobių ieškotojų.

koordinatės: 600931,6103880 (lks); nuo 2 objekto – 1,5 km

4.       Purviniškių girininkija

Purviniškių girininkija įsikūrusi buvusiuose grafo Tiškevičiaus medžioklės namuose, statytuose 1928 metais. Grafai Tiškevičiai – sena ir garbinga Lietuvos didikų giminė, kilusi iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rytinių rusiškų žemių bajorų, aktyviai dalyvavusi politiniame ir kariniame valstybės gyvenime.

koordinatės: 601384,6101286 (lks); nuo 3 objekto – 3,1 km

5.       Veliankos pilkapynas

Veliankos pilkapyne yra 88 pilkapiai. 1998 m. ištirti 5 pilkapiai. Jie buvo be akmenų vainikų. Viename pilkapyje aptikti 3 degintiniai kapai, trijuose pilkapiuose – po vieną degintinį kapą, viename – simbolinis kapas. Tik vienas kapas buvo su įkapėmis – geležiniu pentiniu, siauraašmeniu kirviu, įmoviniu ietigaliu, diržo sagtimi, peiliu ir kt. Pilkapynas datuojamas I tūkst. II puse.

koordinatės: 601168,6098852 (lks); nuo 4 objekto – 2,6 km

6.       Žingių stovyklavietė

Žingių stovyklavietė įrengta centrinėje parko dalyje, prie Žingių protakos, kuri jungia rytinę ir vakarinę Asvejos ežero dalis. Stovyklavietė skirta ilgalaikiam poilsiui, stovyklavimui su palapinėmis ir pan. Šalia – automobilių stovėjimo aikštelė. Netoli yra Žingių pilkapynas – kultūros paveldo vertybė.

koordinatės: 601040,6098530 (lks); nuo 5 objekto – 0,4 km

7.       Purviniškių pušies liekanos

Nudžiūvusios, didingos Purviniškių pušies (buvo 30 m aukščio), valstybės saugomo gamtos paveldo objekto, liekanos stūkso šiauriniame Asvejos ežero krante. Pušies kamienas išlakus (kamieno apimtis 1,3 m aukštyje – 4,2 m, skresmuo – 1,3 m), drevėtas. Apie 350 metų Purviniškių pušis fiksavo Šakimo miško istoriją.

koordinatės: 601909,6098146 (lks); nuo 6 objekto – 1,2 km

8.       Purvino ąžuolas (1)

Purvino ąžuolas(1) (aukštis apie 20,5 m) – gamtos vertybė, auga Purviniškių telmologiniame draustinyje. Jis įdomus savo trimis kamienais, išsiskiriančiais 2 m aukštyje. Ąžuolo amžius apie 160 metų.

koordinatės: 603279,6098690 (lks); nuo 7 objekto – 2,3 km

9.       Purvino ąžuolas (2)

Purvino ąžuolas (2) – gamtos paveldo objektas. Didingas medis (aukštis – apie 19,5 m) auga pačiame pietiniame Purviniškių telmologinio draustinio pakraštyje. Jo platus kamienas 4 m aukštyje išsišakoja į du. Ąžuolas savitas, su gražiomis vingiuotomisšakomis. Žaliuoja daugiau nei 180 metų.

koordinatės: 603874,6098931(lks); nuo 8 objekto –  0,8 km

10.   Dubingos upė, padubingės kaimelis

Didžiausia parko upė yra Dubinga – Žeimenos dešinysis intakas. Upė pasižymi savo vingiuotumu ir krantuose ošiančiais brandžiais miškais. Ištakas slėpdama tankiame švendryne Vyriogalos įlankoje, Asvejos ežere, už keliolikos kilometrų Dubinga įsilieja į Pabradės tvenkinį. Upės ilgis apie 18 km. Abiejuose Dubingos krantuose driekiasi etnografinis, gatvinio tipo Padubingės kaimelis, kuriame dar galima pamatyti keletą etnografinių klėtelių

koordinatės: 605480,6098563 (lks); nuo 9 objekto – 2,7 km

11.   Bekepurių stovyklavietė

Bekepurių stovyklavietė įrengta rytinėje Asvejos ežero pakrantėje, kur vyrauja mišrus miškas. Nemažas stovyklavietės plotas skirtas atokvėpiui, poilsiavimui su palapinėmis, daugiausia – vandens turistams ir dviratininkams.

koordinatės: 604901,6096159 (lks); nuo 10 objekto – 2,9 km

12.   Abejučių piliakalnis

Abejučių piliakalnis yra aukštame šiauriniame Asvejos ežero įlankos krante. Jo aikštelė trapecinė, pailga, kiek aukštesniu rytiniu galu. Aikštelės galai įtvirtinti dviem pylimų – griovių eilėmis (vakarinėje pusėje yra 3 pylimai). Šlaitai vidutinio statumo, 10-12 m aukščio. Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžia.

koordinatės: 605232,6095295 (lks); nuo 11 objekto – 1,6 km

13.   Abejučių ąžuolas

Šis senas (apie 230 metų), didingas, 26 m aukščio ąžuolas auga tarp Asvejos ir Gilaušio ežerų, netoli Abiejučių stovyklavietės. Ąžuolas – gamtos paveldo objektas.

koordinatės: 605280,6095145 (lks); nuo 12 objekto – 0,2 km

14.   Abejučių stovyklavietė

Abejučių stovyklavietė įrengta pietrytinėje Asvejos ežero pakrantėje tarp Asvejos ir Ilgio (Gilaušio) ežerų, čia vyrauja pušynai. Stovyklavietės plotas – 1.3 ha. Ji skirta ilgalaikiam poilsiui, stovyklavimui su palapinėmis ir pan. Netoli yra Abejučių piliakalnis (kultūros vertybė) bei gamtos paveldo objektas – Abejučių ąžuolas.

koordinatės: 605280,6095145 (lks); nuo 13 objekto – 0,1 km

15.   Abejučių regykla

Abejučių regykla įrengta pietrytinėje Asvejos ežero pakrantėje tarp Asvejos ir Ilgio (Gilaušio) ežerų, čia vyrauja pušynai. Regyklos plotas – 0.01 ha. Ji skirta trumpalaikiui poilsiui, apžvelgti Asvejos ežerą. Netoli yra Abejučių piliakalnis (kultūros vertybė) bei gamtos paveldo objektas – Abejučių ąžuolas.

koordinatės: 605232,6095109 (lks); nuo 14 objekto – 0,1 km

16.   Biržuvės regykla

Biržuvės regykla įrengta pietrytinėje Biržuvės ežero pusėje ant kalvos, čia vyrauja pušynai. Regyklos plotas – 0.01 ha. Ji skirta trumpalaikiam poilsiui, šalia dviračių-pėsčiųjų trasos. Regykloje galima apžvelgti nedidelį Biržuvės ežerą, su auktštapelkiniu kompleksu.

koordinatės: 603409,609554 (lks)3; nuo 15 objekto – 2,6 km

17.   Žingių miško pažintinis takas

Pažintinis takas įrengtas Gintaro Kadžiulio privačioje valdoje. Ilgis – 1.5 km. Tako trasoje yra informaciniai stendai. Aplankę visus objektus, užtruksite 1,5 valandos. Botaninės vertybės: grybų – 242 (iš jų Raudonosios knygos rasta 5 rūšys), kerpių -103 (iš jų Raudonosios knygos rasta 1 rūšis), samanų – 57 (iš jų Raudonosios knygos rasta 2 rūšys) rūšys; miškų buveinių tipai, įtraukti į ES Buveinių direktyvos I priedą – 2 tipai.

koordinatės: 600901,6098366 (lks); nuo 16 objekto – 4,6 km

18.   Žingių pilkapynas

Žingių pilkapyne yra apie 90 pilkapių. 1935 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu ištirti 3 pilkapiai. Dviejuose aptikti degintiniai žmonių kapai be įkapių, o trečiajame – žirgo griaučiai. Pilkapiai datuojami IX-XII amžiumi.

koordinatės: 601084,6098503 (lks); nuo 17 objekto – 0,3 km

Detalus maršruto objektų aprašymas

http://asvejosparkas.lt/

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas