Dviračiais

Dubingių miško takais (24 km)

marsrutas11-1024x724

MARŠRUTO OBJEKTAI:

 1. Asvejos regioninio parko Lankytojų centras

Lankytojų centras ir direkcija įsikūrė buvusioje Dubingių smuklėje, statytoje 1842 metais grafo Boleslovo Tiškevičiaus lėšomis iš aptašytų eglinių rąstų, ant akmeninio mūro pamatų ir dengtoje šiaudais. Pastatas – stačiakampio plano, padalintas į dvi dalis: gyvenamąją ir ūkinę. Kaip dauguma tokio tipo pastatų, stovintis prie centrinės miestelio aikštės ir atsuktas į ją ilguoju fasadu.

Objekto koordinatės: 592839, 6103442 (LKS).

 1. Gurakalnės pažintinis takas (nuo 1 objekto – 2.7 km)

Gurakalnės pelkės pažintinis takas nuo Dubingių miestelio nutolęs apie 6 km. Tako ilgis apie 0,7 km. Jį sudaro mediniai laiptai bei pats takas per Gurakalnės aukštapelkę. Gurakalnio pelkę maitina tik krituliai ir paviršinis vanduo, mineralinių medžiagų yra labai mažai. Aukštapelkėje auga tik labai rūgščią terpę mėgstantys augalai: gailiai, viržiai, vaivorai (girtuoklės), kiminai, švyliai, spanguolės.

Objekto koordinatės:595270, 6102674 (LKS).

 1. Liudgardo šlaito regykla (nuo 2 objekto – 0.8 km)

Liudgardo šlaitas – tai priešais Vainikų salą esantis status, brandžiu pušynu apaugęs šlaitas tarp Baluošos upelio žiočių ir Giraičių kaimo. Iš čia atsiveria puikus vaizdas į Asvejos ežerą… Šlaito ilgis ~570 m, atstumas nuo šlaito viršaus iki ežero ~ 60 m, aukštis ~20-25 m. Yra įrengti laiptai, kuriais galima nusileisti prie ežero.

Objekto koordinatės: 595877, 6102443 (LKS).

 1. Tiltas per Baluošos upelį, Malūno liekanos (nuo 3 objekto – 2.2 km)

Iš Baluošų ežero savo vandenis plukdo vienas vandeningiausių šiame rajone upelių – Baluoša, turinti platoką slėnį. Baluošos upelio ilgis – 1,1 km, baseino plotas – 6,6 ha. Upelis sujungia du gražiausius Asvejos regioninio parko ežerus: Asveją ir Baluošus. Pavasarį ir rudenį upeliu migruoja unguriai, kitos žuvys. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu Baluošos upelis suko vandens malūno vandenis.

Objekto koordinarės: 597793, 6102734 (LKS).

 1. Regykla prie Baluošų ežero (nuo 4 objekto – 0.4 km)

Baluošų regykla yra vakariniame Baluošų ežero gale, prieš Baluošos piliakalnį, šalia kelio, vedančio į etnografinį Alkos kaimą. Baluošų ežeras – antras pagal dydį Asvejos regioniniame parke. Ežere yra 5 salos.

Objekto koordinatės: 597938, 6102426 (LKS).

 1. Baluošų piliakalnis (nuo 5 objekto – 0.7 km)

Baluošų piliakalnis – tai respublikinės reikšmės archeologijos paminklas Baluošų ežero pietvakariniame krante esančiame pusiasalyje. Jo aikštelė ovali; stačiuose, 10-15 m aukščio, šlaituose iškasti 3 gynybiniai grioviai ir supilti 2 pylimai. Piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu – II tūkst. pradžia.

Objekto koordinatės: 598198, 6102311 (LKS).

 1. Atokvėpio aikštelė prie Asvejos ežero (1) (nuo 6 objekto –1.6  km)

Atokvėpio aikštelė įrengta ant Asvejos ežero skardžio, tarp pušynų. Mediniais laiptais galima nusileisti prie ežero. Nemažas aikštelės plotas skirtas atokvėpiui vandens turistams ir dviratininkams.

Objekto koordinatės: 598027, 6101182 (LKS).

 1. Atokvėpio aikštelė prie Asvejos ežero (2) (nuo 7 objekto –1.2  km)

Atokvėpio aikštelė įrengta Asvejos ežero pakrantėje, tarp pušynų. Aikštelė skirta atokvėpiui vandens turistams ir dviratininkams.

Objekto koordinatės: 598866, 6100815 (LKS).

 1. Purviniškių girininkija (nuo 8 objekto – 2.8 km)

Purviniškių girininkija įsikūrusi buvusiuose grafo Tiškevičiaus medžioklės namuose, statytuose 1928 metais. Grafai Tiškevičiai – sena ir garbinga Lietuvos didikų giminė, kilusi iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rytinių rusiškų žemių bajorų, aktyviai dalyvavusi politiniame ir kariniame valstybės gyvenime.

Objekto koordinatės: 601384, 6101286 (LKS).

 1. Jutonių pilkapynas (nuo 9 objekto – 3.1 km)

Jutonių (Dubingių) pilkapynas – stambiausias ir įspūdingiausias Asvejos regioninio parko teritorijoje. Jame yra 122 pilkapiai. Daugelio pilkapių sampilus juosia pailgos duobės ir grioviai. Pilkapynas datuojamas I tūks. II puse – II tūkst. pradžia. Dalis pilkapių iškasinėta XIX a. lobių ieškotojų.

Objekto koordinatės: 600931, 6103880 (LKS).

 1.  Žvernos upelis (nuo 10 objekto –1.5 km, iki 1 objekto – 6.8 km)

Upelis 0.8 km teka Žvernos hidrografiniu draustiniu, kuris apima upelio atkarpą ir jo paslėnio teritorijas: pušynus, pereinančius į mišrų mišką, keletą gyvenviečių, užpelkėjusių vietovių, atviresnių pievų, ganyklų. Ši teritorija skirta išsaugoti Žvernos upelio hidrografinę struktūrą bei slėnį kaip išlikusio natūralaus šio regiono miško upelio etaloną, su brandžių ąžuolų medynais paslėnio zonoje.

Objekto koordinatės: 599544, 6103678 (LKS).

Detalus maršruto objektų aprašymas (.pdf)

http://asvejosparkas.lt/

 • Prenumeruokite naujienas

  * rodo reikiamą
  Pageidaujamas formatas